CBD-öljy huumetesti

näkyykö CBD huumetestissä?

ehkapa.fi / Cbd-öljy huumetesti

Ihmisillä on monenlaisia ennakkokäsityksiä CBD-öljystä, joka lienee tällä hetkellä maailman trendikkäin ja kohutuin terveys- ja hyvinvointituote. CBD valloittaa tällä hetkellä maailmaa keräten käyttäjiä ennen kaikkea ihan tavallisista ihmisistä (ja eläimistä, hau!). Aseman parantamisessa ei kuitenkaan varsinaisesti auta se, että maailma suhtautuu pääosin yhä jyrkästi cannabis sativaan, josta CBD on uutettu.

Siksi monia saattaa huolettaa sekin, näkyykö CBD huumetestissä. Koska CBD:tä ei edes käytetä päihtymistarkoituksessa vaan ainoastaan terveyshyötyjä saavuttaakseen, viimeinen asia jota haluamme on se, että vaikkapa työpaikan järjestämästä huumetestistä tulee positiivinen tulos, koska olemme nauttineet CBD-öljyn vaikutuksista. Tässä artikkelissa kerromme siitä, miten CBD-öljyt ja huumetesti sopivat yhteen. Huomaa, että emme ole terveydenhuollon ammattilaisia, ja tämä teksti on tarkoitettu vain opastamistarkoituksiin, ei kuitenkaan lääketieteellisten neuvojen antamiseen.

Kannabis huumetesteissä

Huumausaineiden käyttöä mitataan huumetesteillä, jotka tehdään lähes aina virtsanäytteestä. Virtsanäyte on yllättävän tarkka mittausmuoto, jossa saadaan mitattua kerralla useiden aineiden pitoisuudet muodossa nanogrammaa millilitraa kohden. Kaikilla aineilla on oma raja-arvonsa, joka määrittää sen, onko näyte negatiivinen vai positiivinen.

Kannabiksen sisältämän THC:n kohdalla tämä raja on suurimmassa osassa maailmaa 50 ng/ml, esimerkiksi Yhdysvalloissa ja valtaosassa Euroopan maita, myös Suomessa. Tämä tarkoittaa, että THC:n määrän mennessä tämän rajan yli, on tulos positiivinen. Muita mitattavia aineita huumeseulonnassa ovat etupäässä amfetamiini, ekstaasi, bentsodiatsepiinit, kokaiini, opiaatit, buprenorfiini ja metadoni.

CBD-öljy huumetesteissä

Ei ole olemassa erillistä CBD huumetestiä, eikä sellaista myöskään olisi järkevää kehittää, koska CBD ei ole riippuvuutta ja päihtymystä aiheuttava huume vaan terveyden edistämiseen käytettävä lisäravinne. Koska se kuitenkin uutetaan kannabis sativalle läheisestä teollisesta kuituhampusta, voi joskus CBD:n käyttö aiheuttaa ongelmia huumetestissä.

Tämä johtuu siitä, että CBD:ssä voi olla mukana THC:tä, joka on kannabiksen päihdyttävä yhdiste. Vaikka THC:tä on CBD-öljyssä erittäin paljon vähemmän kuin päihtymis- tai lääkekäytössä käytettävässä kannabiksessa, ei voida kokonaan poissulkea sitä, että huumetestissä se ei voisi näkyä. Tiedämme joillekin ihmisille käyneen niin.

Miksi CBD voi näkyä huumetestissä?

Arkilogiikan mukaan CBD:n ei pitäisi voida näkyä huumetestissä, mutta joskus niin silti käy. Miksi? Syitä voivat olla vaikkapa:

  • Tuotteessa THC:tä enemmän kuin piti
  • Yksilölliset erot aineenvaihdunnassa
  • Käytössä poikkeuksellisen suuri määrä CBD:tä

Ehkä yleisin syy huumetestin positiiviselle tulokselle CBD:n kohdalla on se, että on käyttänyt tuotetta, jossa on THC:tä oikeasti enemmän kuin tuotetiedoissa tai pakkauksessa lukee. Tämä on erittäin epämiellyttävä tilanne myös muutenkin kuin huumetestin tuloksen osalta, sillä käyttäessämme CBD:tä emme halua tuntea kannabiksen mahdollista päihdyttävää vaikutusta. Vältät tämän valitsemalla suuren brändin laatutuotteen.

THC on rasvaliukoinen, joten kehoillamme on suuri vaikutus siihen, kuinka kauan tuote näkyy elimistössä. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea kehon paino (rasvan määrä kehossa) sekä aineenvaihdunnan nopeus ja liikunnan määrä. Poikkeuslaatuisilla yksilöillä THC pysyy kropassa pidempään kuin muilla, ja tämä yhdistettynä CBD öljyn korkeaan käyttömäärään voi vaikuttaa siihen, että CBD voi näkyä huumetestissäkin herkemmin.

Lisäksi se voi näkyä huumetestissä toki yksinkertaisesti sen vuoksi, että käytämme CBD:tä hurjan määrän. On kiistanalaista, onko se edes mahdollista käyttää liikaa valmistetta, jossa on THC:tä alle 0,3 %. Sitä pitäisi laskelmiemme mukaan käyttää tällöin jopa yli 2 000 mg vuorokaudessa, mikä ei ole mahdollista, ellei erikseen tähtää valtavaan käyttömäärään. Kaikki terveyshyödyt voidaan saada helpomminkin, joten emme suosittele tällaisia käyttömääriä.

Miten välttää CBD:n näkyminen huumetestissä?

Kukaan ei toivo, että oma CBD-öljyn käyttö näkyisi huumeseulonnassa, jolloin joutuisimme kaiken lisäksi selvittämään, että kyse ei todella ole päihdyttävän cannabis sativan käytöstä. Tämä voidaan kuitenkin välttää yksinkertaisin konstein.

Niitä ovat oikean tuotteen valitseminen ja oman virtsan testaaminen aika ajoin. Henkilölle, joka ei joudu usein osallistumaan huumeseulontaan, sopii lähes mikä tahansa suosittelemistamme valmisteista, kun taas huumetesteihin usein menevän käyttäjän kannattaa ottaa käyttöön 0 % THC CBD-öljy, jossa ei ole riskiä THC:n näkymisestä. Lisäksi suosittelemme ostamaan omia huumetesti-kittejä, joiden avulla oman virtsan voi mitata. Se selvittää, onko oma käyttö sellaista, että se ei näy testissä. Useimmiten asia onkin juuri näin – toivottavasti emme pelotelleet sinua liiaksi, sillä useimpia CBD-käyttäjiä ongelmalliset positiiviset tulokset huumetestistä eivät koske!

Käytämme evästeitä optimoidaksemme käyttäjäkokemusta

Hyväksy Lisätietoa